Pens. kriminal-kommisær Ejler Larsen

Mandag den 8. april 2019 kl. 10.30

Herreværelset får denne mandag besøg af Ejler Larsen, som fortæller uddrag fra sine godt 42 år i politiet..

Husk at medbringe madpakken, drikkevare kan købes.

"Nordboerne i Grønland"

Velkommen til "Herreværelset" 2019

Vi starter den 18. februar 2019 kl. 10.30

Pens. skibsfører, Kurt Nielsen kommer og fortæller.

Husk madpakken - Drikkevarer kan købes på stedet.

Herreværelset

Første - anden - tredje - oooog...

Mandag den 19. november 2018, mødes vi igen i sognegården, Romdrupvej 71

kl. 10:30 – til kl.13:00 ca.

Her vil tidligere auktionsleder Trolle Henriksen fortæller om et aktivt liv i auktionsbranchen og vil også komme omkring sin passion for musik, Traditionel Jazz....

Programmet vil være:

Velkomst, fællessang, foredrag/indlæg, fællesspisning af medbragt madpakke, mulighed for køb af drikkevarer. En lille snak henover bordene. Fællessang til afslutning.

 

Arr.: Romdrup-Klarup Menighedsråd

Herreværelset

17. september kl. 10.30-13.00

i Sognegården “Herre-værelset” 

 

Vi starter efterårs sæsonen op under titlen "Min tid i jægerkorpset"

Et foredrag ved Klaus Peter Petersen, pens. oberstløjtnant.