"Bag om personen Herman Salling i lokalområdet".

Pens. kolonialchef Thorkild Olesen, Bilka, Aalborg,
vil causere over sine samtaler på tomandshånd med H. Salling.
(Th. Olesen har været tilknyttet SallingGroup 1965-2006)

 

 

 

 

"Aalborg og Cementen..."

Mandag den 16. september 2019 kl. 10.30

Bent Ole Borup (BOB) starter Herreværelsets efterårs sæson op med,

at fortælle om sit mere end 40 års bekendtskab med Aalborg Portland.

 

 

Næste gang i Herreværelset:

Mandag den  18. november 2019 kl. 10.30

"Bag om personen Herman Salling i lokalområdet"

Pens. kolonialchef Thorkild Olesen, Bilka, Aalborg, vil causere over
sine samtaler på tomandshånd med H. Salling

Thorkild Olesen har været tilknyttet SallingGroup i perioden 1965-2006.

 

 

 

 

 

Pens. kriminal-kommisær Ejler Larsen

Mandag den 8. april 2019 kl. 10.30

Herreværelset får denne mandag besøg af Ejler Larsen, som fortæller uddrag fra sine godt 42 år i politiet..

Husk at medbringe madpakken, drikkevare kan købes.

"Nordboerne i Grønland"

Velkommen til "Herreværelset" 2019

Vi starter den 18. februar 2019 kl. 10.30

Pens. skibsfører, Kurt Nielsen kommer og fortæller.

Husk madpakken - Drikkevarer kan købes på stedet.

Herreværelset

Første - anden - tredje - oooog...

Mandag den 19. november 2018, mødes vi igen i sognegården, Romdrupvej 71

kl. 10:30 – til kl.13:00 ca.

Her vil tidligere auktionsleder Trolle Henriksen fortæller om et aktivt liv i auktionsbranchen og vil også komme omkring sin passion for musik, Traditionel Jazz....

Programmet vil være:

Velkomst, fællessang, foredrag/indlæg, fællesspisning af medbragt madpakke, mulighed for køb af drikkevarer. En lille snak henover bordene. Fællessang til afslutning.

 

Arr.: Romdrup-Klarup Menighedsråd

Herreværelset

17. september kl. 10.30-13.00

i Sognegården “Herre-værelset” 

 

Vi starter efterårs sæsonen op under titlen "Min tid i jægerkorpset"

Et foredrag ved Klaus Peter Petersen, pens. oberstløjtnant.