Kirke-Kalle kalder til "Kirke og spaghetti"

Onsdag den 11. september 2019 kl. 17.00 

Gudstjeneste for børn og barnlige sjæle kl. 17.00 i Romdrup kirke. Vi synger, danser og leger. Bagefter spiser vi spaghetti og kødsovs i sognegården. Vi er færdige senest kl. 18.30.

Tilmelding til spisning senest dagen før på tlf. 6118 7111 til Lise Sæderup eller til Annemette Hübner på annemettehybner@gmail.com