Kirkekoret ved Romdrup-Klarup kirker

Kirkekoret medvirker med otte korister ved gudstjenester  på alle helligdage året rundt. Det er et pigekor, og består af 11-12 piger i alderen 14- ca 21 år, heraf 8 faste sangere og op til 4 vikarer.

Koret synger 1, 2 og 3 stemmigt og medvirker ved alle højmesser. Her lægger det 2. stemmer på gudstjenestens faste musik-led, synger for på fællessalmerne og synger en motet efter prædikenen. Ofte synger det også introitus eller exitus. Koret medvirker desuden ved  musikgudstjenester.

Den praktiske arbejdsgang i koret er følgende: Hver uge forbereder koristerne selv søndagens salmer og satser derhjemme på baggrund af tilsendt materiale. På helligdagene møder koret som regel 45 minutter før højmessen begynder. Efter højmessen holdes en korprøve, som varierer meget i længde. Ofte slutter den kl. 12.30.  Løn for såvel hjemmeøvning /korprøve som gudstjeneste er ca 73 kr/time (under 18) og ca 93 kr./time (over 18).

Der er optagelsesprøve, hvori indgår opvarmning, eftersyngning af toner og melodistumper, lytteøvelser, efterklapning af rytmer samt fremførelse af selvvalgt salme/sang både med og uden akkompagnement. Det er en stor fordel af have erfaring fra et andet kor. Det er ikke noget krav, at man kan læse noder, da sangerne hver uge pr mail modtager filer med stemmevis indspilning af kommende søndags satser. Det forudsættes dog, at man kan orientere sig i et nodebillede. Man skal gå på syvende klassetrin eller højere.

Hvis du er interesseret i at synge i Kirkekoret, så kontakt korlederen, Susanne Mørk-Jensen med SMS på 4096 9354 eller mail: sumo@km.dk.