Du er her: 

Christina Kleis, Sognepræst

Den 1. marts 2018 tiltrådte jeg stillingen som kirkebogsførende sognepræst i Romdrup-Klarup sogn. Jeg har været præst siden 2011, og har især arbejdet med børn, unge, familier og mennesker med særlige behov.

Nu er jeg blevet sognepræst med embedsbolig, tilsynspligt og hele molevitten. Derfor kan I møde mig i kirkerne om søndagen, til dåbsgudstjenester, til begravelse, til spaghettigudstjenester, i sognegården til konfirmandundervisningen, med minikonfirmander og meget andet.

Jeg har kontor i præsteboligen, hvor jeg skriver prædikener med mere. Kontoret er åbent for samtaler - både de planlagte og for dem der lige kigger forbi. Vidste du, at præster er de eneste med fuldstændig tavshedspligt?

Træffes alle dage undtagen mandag.

Tlf. 9831 8023
mobil: 2388 8023

e-mail chkn@km.dk

 

 

Lone Skovgaard, kordegn

Når jeg bliver spurgt om, hvad jeg laver og svarer: ”Jeg er kordegn”, - så bliver jeg tit mødt med et ”Nååhhh…”??, - for mange ved ikke rigtigt hvad en kordegn laver. Stillingsbetegnelsen lyder måske også lidt ”støvet”.

Egentligt er det jo blot almindeligt sekretær/kontorarbejde. Med brevskrivning, mails, sagsbehandlinger og meget andet. Det, der udskiller sig fra det almindelige er, at mit arbejde vedrører personlige hændelser i et menneskes liv. Jeg laver aftaler om dåb, vielse og begravelse på vegne af præsten og registrerer det hele incl. fødsler, faderskab, navngivninger og konfirmationer i vores CPR system. Søger man om navneændring via www.borger.dk lander ansøgningen også på mit bord, fordi vi i kirken også laver opgaver for staten.

I nogle sogne skal kordegnen deltage i gudstjenesten og fx læse ind- og udgangsbøn. Det er med i alle kordegnes uddannelse, men her i Romdrup-Klarup sogn har man valgt, at det er kirkesangerens job. Så kan jeg holde fri i weekenden, - og det klager jeg ikke over :-)

Lone Skovgaard, ansat i Romdrup-Klarup sogn siden 1998


Træffes: mandag og torsdag 9.00 - 14.00, fredag kl. 9.00 - 11.00

Tlf. 9831 8808

E-mail: lsje@km.dk


Susanne Mørk-Jensen, organist

Hvad mon organisten laver, når det ikke er søndag?

I vores sogn foregår der mange aktiviteter, som involverer musik.  For bare at nævne en del af de fortløbende tiltag: Pigekor, voksenkor, spaghettigudstjenester, minikonfirmandforløb, konfirmandundervisning, koncerter, bisættelser, vielser, lørdagsdåb og sogneeftermiddage. Hertil det løse, som vi finder på hen ad vejen:  F.eks.  salmemarathon eller stillegudstjenester.  Alle disse aktiviteter er jeg involveret i som organist.

Mit navn er Susanne Mørk-Jensen, jeg bestod præliminær organisteksamen  på Løgumkloster kirkemusikskole i 1998. Siden 2002 har jeg været fuldtidsansat her i sognet. Jeg bor med min mand  i nærheden af  Rold Skov på et nedlagt landbrug og er i fritiden optaget af bl.a. havebrug, kunst og musik.  I de sidste 11 år har jeg været tillidsrepræsentant i Aalborg Stift for Organistforeningen.

Omkring mange af organistens opgaver er der et nært samarbejde med kirkens andre ansatte, især præsterne og vores kirke-kulturmedarbejder. Men korarbejdet varetager jeg alene. Til gengæld indebærer dette at samarbejde med en flok superdygtige piger i Kirkekoret og en masse fantastiske medlemmer i voksenkoret FOKI.  Pigerne synger ved alle højmesser i sognet året rundt, og FOKI har efterhånden sunget mange steder udensogns, men holder altid et par koncerter årligt i vores eget sogn og synger f.eks. hvert år i Klarup ved juletræstændingen.


Tlf. 4096 9354

E-mail: sumo@km.dk


Maria Søgaard Nielsen, kirkesanger

Hej
Jeg hedder Maria Søgaard Nielsen og er kirkesanger i Klarup og Romdrup kirker. At være kirkesanger betyder, at jeg skal understøtte salmesangen under gudstjenester, bisættelser, begravelser, vielser, dåbsgudstjenesten osv. Hvis der er børn med i kirken under en gudstjeneste tager jeg dem med ud i våbenhuset eller tårnrummet og tegner med dem derude. Præsten skal nogle gange have hjælp til at få messehagel på så hjælper jeg også med det. Ellers er det mig om beder ind- og udgangsbøn og ind imellem synger jeg en solosang under gudstjenesten.
Privat er jeg gift med Andreas og bor i Storvorde. Vi har 2 børn, Laura på 2 år og Magnus på 6 år. Ud over at være uddannet kirkesanger og arbejde her i kirkerne er jeg også pædagog og arbejder i en integreret institution i Hasseris med vuggestue og børnehave.
Det var lidt om mig. Håber vi ses i Klarup eller Romdrup kirke.


Tlf. 6116 5162

E-mail: mariasnielsen2209@gmail.com


Henrik Henriksen, graver (Klarup Kirke)

Mit navn er Henrik Henriksen, jeg er 55 år og bor i Storvorde. Jeg er gift med Eve og har en søn der hedder Lau. Jeg er graver og kirketjener ved Klarup kirke. 

I 2001 blev jeg ansat som graver og kirketjener ved Romdrup kirke. Her blev jeg fortrolig med arbejdet som graver og kirketjener og i 2008 søgte jeg ansættelse ved sognets anden kirke i Klarup.

Erfaringen som jeg tog med fra min tid ved Romdrup kirke, kunne jeg drage stor nytte af ved Klarup kirke. De to menighedsråd blev lagt sammen til et, og samarbejdet mellem os gravere blev en naturlig del her af, derfor er jeg tit på Romdrup kirke og kirkegård også. Vi arbejder begge to begge steder.

Mit arbejde på kirkegården består hovedsageligt af vedligeholdelse af gravsteder og græsslåning, opretning og nyetablering af gravsteder, grandækning og gravning i forbindelse med begravelse og urnenedsættelse.

Som kirketjener gør jeg klar til gudstjeneste, bisættelse, begravelse, bryllup, barnedåb, og rengøring af kirken. 

Jeg har et godt samarbejde med kolleger og personale, som er medvirkende til at jeg er glad for mit arbejde.


Træffes alle hverdage undtagen mandage.

Tlf. 2167 4987

E-mail: evehenrik@gmail.comAnnemette Hübner, kirke- og kulturmedarbejder

MUSIK, BILLEDKUNST, FORTÆLLING, UNDERVISNING OG LEG. Meget kort fortalt er det mine kerneopgaver. Min stilling hedder kirke- og kulturmedarbejder, og mit job er at arbejde med og give tilbud til børn og unge mellem 2 mdr og konfirmationsalderen.

I praksis betyder det:

  • babysalmesang for babyer mellem 2 - 11 mdr
  • musikalske legestuer for børn mellem 18 mdr og  5 år
  • Minikonfirmander for børn i 3 klasse
  • At være en del af konfirmationsforberedelsen af årets konfirmander
  • Medvirke ved gudstjenester for og med børn
  • musiktilbud til private og kommunale dagplejere 6 - 8 gange om året

 Et super job som giver så mange smil og glæde.


Tlf. 2938 0799

E-mail: annemettehybner@gmail.com