Menighedsrådsmøder 2019

Alle menighedsrådsmøder er offentlige, alle er velkomne.

Møderne afholde i sognegården, Romdrupvej 71, 9270 Klarup

Datoer for kommende møder:

Torsdag den 14. februar 2019 kl. 13.00

Torsdag den 14. marts 2019 kl. 13.00

Torsdag den 11. april 2019 kl. 13.00

 

Lis Christensen, formand:

Jeg blev valgt ind i menighedsrådet som suppleant i 2012, hvorfor jeg deltog i de månedlige møder, hvilket gjorde mig nysgerrig og interesseret i menighedsrådets arbejde og mange forskellige opgaver.
I 2015 blev jeg en del af menighedsrådet og har siden deltaget aktivt i de mange forskellige møder og aktiviteter, som tilbydes borgerne i Romdrup/Klarup sogn.
Gennem arbejdet i menighedsrådet har jeg været med til at udføre rigtig mange spændende opgaver og er til at tilrettelægge og planlægge interessante aktiviteter for borgerne i sognet.

Christian Nielsen, kirkeværge

Kom I menighedsrådet i 1994, blandt andet med en baggrund i FDF, som helt naturligt førte til en plads i menigheden og i menighedsrådet.
Jeg har været kirkeværge siden 2003, først i Klarup Kirke og i forbindelse med sammenlægningen af de to menighedsråd også for Romdrup Kirke. Kirkeværgen har ansvar for såvel kirkebygninger, siom sognegård og præstebolig, og ikke mindst i administration af kirkegårdene, hvor jeg blandrt andet varetager registrering af gravsteder.

 

 Eva Lykke Madsen, sekretær

Kom i menighedsådet i forbindelse med valget i 2016, og blev valgt som sekretær for rådet, men min interesse er først og fremmest diakoni, hvorledes kan kirken være noget for de svageste i samfundet, men også børne og ungdomsarbejde er området, som jeg gerne satser på.
Nye gudstjenesteformer er et område, som jeg tror meget på, vil tiltrække unge familier, og så vil jer gerne være med til at opbygge en frivillig kultur omkring vore kirker.

 

 Gunver Folmand, næstformand

Menighedsrådet udgør den lokale kirkes ledelse og har ansvaret for at skabe gode rammer om kirkens liv og vækst

Igennem livet bruger vi kirken på forskellige måder, både til glæde og sorg. Livets kriser er meget forskellige, derfor skal vi arbejde for, at kirke er let tilgængelig, det er vigtigt at kirken kan støtte og hjælpe når der er sygdom, sorg og ensomhed. Menighedsrådet er med til at skabe kirkens vision og indhold.

 

 

Birthe Marie Hvirvelkær, udvalg

Jeg har siddet menighedsrådet i Romdrup 1996 – 2008, hvor der blev fælles menighedsråd for de 2 sogne. I 2012 blev jeg valgt igen og blev genvalgt ved sidste valg. Gennem alle årene, har jeg efter bedste evne, prøvet sammen med de øvrige medlemmer af rådet at leve op til menighedsrådsløftet om at fremme kirkens liv og vækst i sognet. Det har været spændende at følge alle de nye tiltag i sognet: såsom FOKI kor, minikonfirmander, babysalmesang, tumlingesang, krudtugler og salmerødder, og ikke mindst Kirke og spaghetti. Der er mere på vej. Som menighedsrådsmedlem føler jeg glæde ved alle de dygtige medarbejder, som gennem årene er blevet ansat, og at vi samtidig kan give dem gode forhold at arbejde under gennem budgetforhandlinger og indtil nu 2 udvidelser af vores sognegård. Jeg føler, at der er et godt samarbejde i rådet og med medarbejderne.

 

Lise Sæderup, kontaktperson

Jeg kom i Klarup menighedsråd helt tilbage i 1988.
Jeg har altid været meget glad for at være med, det er dejligt især fordi der bliver lyttet til en, hvis man kommer med forslag, så kommer aktiviteten op at stå.
Vi har mange aktiviteter, som er rigtig godt besøgt, derfor glæder jeg mig også til at sognegårdens udbygning snart er færdig, køkkenet er færdig så det vare ikke længe før vi kan tage godt imod alle i sognet.

På gensyn i sognegården
Lise Sæderup