Menighedsrådsvalg 2020

Orienteringsmøde i Sognegården d. 10.08. 2020 kl. 19.00

Kom til offentligt orienteringsmøde og hør mere om mulighederne i dit lokale menighedsråd.

På mødet vil der være

Indslag v/tidl. direktør i AAB Lynge Jakobsen

Orientering om menighedsrådets arbejde og regnskab samt det kommende valg til menighedsrådet.

Menighedsrådet er din lokale kirkes ledelse, og vi arbejder for at sikre de bedste rammer for en levende og relevant folkekirke i dit sogn.  

Valgforsamling i Sognegården d. 15. 09. 2020 kl. 19.00  

Stil op til dit lokale menighedsrådsvalg 2020 – og brug din stemme.

Denne aften har du mulighed for at stille op til menighedsrådsvalget og blive valgt ind i dit lokale menighedsråd

Vil du være med til at gøre en forskel for lokalsamfundet? Fællesskabet i vores sogn? Og din lokale kirkes liv i fremtiden?  Alle fremmødte folkekirkemedlemmer over 18 år fra sognet kan deltage, stille op og stemme.

Der vil være et Indslag v/tidl. direktør i AKKC Ernst Trillingsgaard.  Orientering om menighedsrådets opgaver. Opstilling og valg af kandidater til menighedsrådet. I pausen serveres en let forfriskning.