Fødsel

En fødsel skal anmeldes til kirkekontoret.

Anmeldelsen foretages af den jordemoder der har været med til fødslen.

Hvis der ikke har været en jordemoder tilstede er det forældrenes pligt at kontakte kirkekontoret.

OA-erklæring

Er I ikke gift og ønsker fælles forældremyndighed, skal I udfylde en Omsorgs- og Ansvarserklæring på www.borger.dk.

En OA-erklæring skal være kirkekontoret i hænde senest 14 dage efter fødslen, herefter er det Statsforvaltningen der træffer afgørelse i faderskabssager.

Dåb

Såfremt man ønsker, at få sit barn døbt i en af vore kirker, bedes man rette henvendelse til kirkekontoret, så vi sammen kan finde en dato til dåb.

Inden dåben skal i have en samtale med præsten, hvor I bl.a. taler om hvad der skal ske på dagen.

En dåb skal registreres i den elektroniske kirkebog med barnets fulde navn, samt navne og adresser på de 2 – 5 personer der skal stå fadder.

 

Kirkekontoret
Kordegn Lone Skovgaard
Telefon: 98 31 88 08 – træffetid mandag og torsdag 9.00-14.00 fredag 9.00-11.00
Mail: LSJE@km.dk