Navneændring

Hvis du ønsker at ændre dit navn, skal du ansøge om ændringen på borger.dk.

I henhold til ændring af navneloven, vedtaget den 14. maj 2007, skal man fra den 16. maj 2007 betale et gebyr for behandling af en navneændring.

Der skal betales gebyr i forbindelse med navneændring, der dækker selve behandlingen af ansøgningen. Gebyret tilbagebetales derfor ikke, hvis ansøgningen ikke kan imødekommes. Gebyret skal være indbetalt, inden du indsender ansøgningen. Gebyret er på 500 kr. (pr. 1/1 2019).

Hvis du ikke kan betale med Dankort, skal du betale gebyret med girokort og ansøge om navneændring med blanketten 'Ansøg om navneændring - til print', som du printer og udfylder.

Vær opmærksom på at din dokumentation for, at du har indbetalt gebyret, er den kvittering, som du har fået på posthuset eller i banken, og denne skal være vedhæftet ansøgningen om navneændring. Du må derfor ikke betale girokortet via Netbank/Homebanking.

Der skal dog ikke betales gebyr, hvis ændringen er i forbindelse med en vielse (ved navnefællesskab), eller for børn under 18 år som følge af forældrenes navneændring.

Langt de fleste navneændringer afgøres her på kirkekontoret, men der kan dog forekomme specielle ønsker, hvor afgørelsen træffes af Statsforvaltningen.

Du kan læse meget mere om reglerne for navneændring på www.familiestyrelsen.dk her finder du også lister over "frie efternavne", godkendte fornavne mv.
Der er nogle få situationer, hvor den digitale selvbetjening ikke kan benyttes. F. eks. hvis der kræves samtykke fra samtlige bærere af det ønskede navn, eller hvis en af personerne, der skal signere (underskrive digitalt) ikke kan få Nem-id.
borger.dk (klik på fanebladet "Hvis du ikke kan få Nem-ID) finder du flere informationer om hvordan du søger, hvis du er fritaget for Nem-ID.

Navneændring på bryllupsdagen

Ønsker du at ændre navn i forbindelse med, at du indgår ægteskab, skal du logge dig ind med dit NemID på borger.dk. Du kan også udfylde blanketten "navneændring på bryllupsdagen" på personregistering.dk, og aflevere den til prøvelsesmyndigheden eller kirkekontoret i det sogn, hvor du bor. Blanketten skal være bopælssognet i hænde senest 15 hverdage før vielsen skal finde sted. Er det begge parter, der ønsker at ændre navn, skal der indgives en blanket for hver.  Såfremt der er tale om navnefællesskab er ændringen gebyrfri.