Vielse

Hvis I ønsker at blive gift i en af vore kirker, eller er blevet viet på rådhuset og ønsker en kirkelig velsignelse, skal i rette henvendelse til kirkekontoret.
Forud for vielsen skal i udfylde en ægteskabserklæring. Dette gøres digitalt via www.borger.dk, hvor den modtages af kommunen. Herefter udsteder kommunen en prøvelsesattest. Attesten viser at I opfylder betingelserne for at blive viet (f.eks. at I ikke er gift med en anden). Prøvelsesattesten gælder i 4 måneder og skal afleveres til kirkekontoret i god tid inden vielsen.
Ved en kirkelig velsignelse af et borgerligt indgået ægteskab, skal i blot aflevere en kopi af Jeres borgerlige vielsesattest til kirkekontoret. 

For at blive viet kræves det, at der er to vidner til stede under selve vielsen. Deres navne og adresser noteres i den elektroniske kirkebog i forbindelse med vielsen.
For at blive gift i folkekirken kræver det, at mindst en af Jer er medlem.
Hvis I ønsker navneændring på bryllupsdagen, skal i søge om det via www.borger.dk i god tid inden vielsen. Så vil Jeres bopælssogn sagsbehandle og sørge for at give besked til det sogn der skal vie Jer.

Kirkekontoret

Kordegn Lone Skovgaard
Telefon: 98 31 88 08 – træffetid mandag og torsdag 9.00-14.00 fredag 9.00-11.00
Mail: LSJE@km.dk